Algemeen

Fietscross / BMX

 

Fietscross wordt ook wel BMX genoemd, dit is een wielersport die snelheid, behendigheid maar vooral fietsbeheersing bevat. Het is een explosieve sport voor snelle types. BMX is de afkorting van Bicycle Moto Cross (de X staat voor cross). De sport is ontstaan in Amerika. Begin jaren '80 is deze sport naar Nederland overgewaaid, nadien was deze sport niet meer zo populair maar sinds een aantal jaren is fietscrossen weer helemaal hot. Want in 2008 werd BMX voor het eerst een Olympische sport.

In Nederland zijn twee bonden:  Koninklijke Nederlandse WielerUnie (KNWU) en de Nederlandse Fietscross Federatie (NFF). FCC Nuland is aangesloten bij beide bonden. Elke bond organiseert zijn eigen wedstrijden.

Wie & wat is FCC Nuland

 

FCC Nuland is een gezellige vereniging, opgericht in 1981. FCC Nuland heeft op dit moment zo'n 100 leden, waarmee we een middelgrote vereniging zijn.
FCC Nuland is te vinden op de hoek van de Coppensdijk te Vinkel (gemeente Maasdonk).
Verdere informatie over onze club is op deze site te vinden.

 
Wil jij ook lid worden van deze vereniging? Open dan het inschrijfformulier waarop alle benodigde informatie staat. Voor vragen over de club kunt U altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wat kun je allemaal doen bij F.C.C. Nuland?

  • trainen op dinsdag- en donderdagavond
  • deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door onze activiteitencommissie
  • Deelnemen aan wedstrijden bij zowel KNWU als NFF

Wat heb je nodig


Wil je veilig kunnen fietscrossen dan heb je het volgende nodig:

  • crossfiets (zonder standaard
  • verlichting of andere accessoires)
  • een stevige lange broek
  • stevige schoenen
  • een shirt of trui met lange mouwen
  • een helm
  • crosshandschoenen

Wedstrijden

 

De licentie (10 euro - 2017) bij de NFF geeft je toegang tot het inschrijven aan alle NFF wedstrijden, zowel regionaal als nationaal.
Het basislidmaatschap bij de KNWU geeft je enkel toegang tot het inschrijven voor de Afdelings Kampioenschappen (AK’s = regionaal). Voor overige wedstrijden  (nationaal = TC’s)  moet je zelf  (naast het basislidmaatschap) via de website van de KNWU licentie aanvragen en betalen.

Stuurbord

 

Stuurbord(en) en zijnummerborden benodigd voor deelname aan wedstrijden dien je zelf aan te schaffen.

NFF wedstrijden: rood bord met witte cijfers, voor verdere eisen zie de NFF-site. 
KNWU wedstrijden: hier gelden  verschillende kleuren afhankelijk van je soort licentie; zie hiervoor de KNWU-site.
Bij beide bonden zijn zijnummerborden verplicht. Deze hebben een witte achtergrond met zwarte cijfers.

Clubshirts

 

In januari en juli/augustus kunnen clubshirts besteld worden, houdt hiervoor de website in de gaten. Het eerste clubshirt  is gratis en is verplicht, op basis van de reglementeringen van de bonden, gedragen te worden tijdens alle wedstrijden.

We hopen dat je een gezellige en sportieve tijd hebt bij FCC Nuland.

Lid worden / Inschrijven

 

Als je lid wilt worden van fietscross club FCC Nuland dan graag het volgende inleveren bij een van de bestuursleden:

Het ingevulde inschrijfformulier samen met;
een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens;
of een kopie van je legitimatiebewijs;
of het formulier “Kennisgeving sofinummer” van de belastingdienst.
Incasso machtiging
Zonder deze  formulieren  kunnen we je niet inschrijven.

Na inschrijving ontvangen je van ons de volgende documenten:
Een formulier om je eerste clubshirt te bestellen;
Je toegekende NFF nummer voor op je stuurbord(en) en zijnummerborden

 

Contributie

Voor 2017 bedraagt de clubcontributie € 85  per lid.
Eenmalige inschrijfkosten € 40  per lid.

Iedere rijder moet naast het clublidmaatschap aangesloten worden bij min. 1 bond (NFF of KNWU). Verdere info over de bonden vind je op onze site.
Wil je een licentie bij de NFF betaal je € 10  extra.
Wil je een basislidmaatschap bij de KNWU betaal je € 8 extra.
Beide mag ook. Deze kosten worden tegelijk met je clubcontributie geïncasseerd en draagt FCC Nuland volledig af aan KNWU en/of NFF .

Ook bestaat de mogelijkheid om trainingslid te worden. Voorwaarde is wel dat je een licentie bij de NFF of KNWU hebt via een andere club. Als trainingslid betaal je in 2017 € 85 en eenmalige inschrijfkosten € 40  per lid.
FCC Nuland int de contributie, via automatisch incasso. Dit zal telkens in de derde week van januari plaatsvinden. (voor nieuwe leden in het eerstvolgende kwartaal)
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, doch uiterlijk vóór 1 november bij de secretaris.

 

Korting
Per extra lid uit hetzelfde gezin krijg je € 5  korting.
Je betaald dus voor 2 rijders uit een gezin € 160,-- en voor 3 rijders uit een gezin € 240,-- aan clubcontributie.

Mocht je zelf niet fietsen maar FCC Nuland een warm hart toedragen kun je voor € 85  per jaar ook steunend lid worden.

 

Vrijwilligers bijdrage

Vrijwilligers bijdrage bedraagt per gezin €50,- per jaar, welke terug te verdienen is, door:

2 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel (+/- 4 uur) op vastgestelde onderhoudsdagen (we zullen proberen max. 6 dagen per jaar in te plannen) of
1 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel op vastgestelde onderhoud dag én minimaal één keer te assisteren als vrijwilliger op bijv. een wedstrijddag.
Inning zal bij de contributie uitgevoerd worden en bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap naar rato van deelname terug gestort worden.

Facebook
Twitter