Lid worden

Als je lid wilt worden van fietscross club FCC Nuland dan graag de volgende documenten versturen naar ledenadministratie@fccnuland.nl:

  • Het volledig ingevulde inschrijfformulier;
  • Een veilige kopie van je legitimatie- of ID-bewijs. Juistheid van aanleveren is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Klik hier voor enkele tips over een veilige kopie
  • Incasso machtiging

Zonder deze formulieren kunnen we je niet inschrijven. 

Contributie 2019

Voor 2019 bedraagt de clubcontributie €90,-  per lid. 

Iedere rijder moet naast het clublidmaatschap aangesloten worden bij min. 1 bond (NFF of KNWU). Verdere info over de bonden vind je op onze site.


Wil je een licentie bij de NFF betaal je €10,-  extra.
Wil je een basislidmaatschap bij de KNWU betaal je € 11,50 extra.
Beide mag ook. Deze kosten worden tegelijk met je clubcontributie geïncasseerd en draagt FCC Nuland volledig af aan KNWU en/of NFF .

 

Ook bestaat de mogelijkheid om trainingslid te worden. Voorwaarde is wel dat je een licentie bij de NFF of KNWU hebt via een andere club. Voor een Trainingslidmaatschap gelden dezelfde voorwaarde als een clubrijder. 
FCC Nuland int de contributie, via automatisch incasso. Dit zal telkens in de derde week van januari plaatsvinden. (voor nieuwe leden in het eerstvolgende kwartaal)
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, doch uiterlijk vóór 1 december bij de ledenadministratie@fccnuland.nl.

Korting

Per extra lid uit hetzelfde gezin krijg je € 5  korting. Je betaald dus voor 2 rijders uit een gezin € 170,- en voor 3 rijders uit een gezin € 255,- aan clubcontributie.

Vrijwilligersbijdrage

Vrijwilligersbijdrage geldt voor alle lidmaatschappen en bedraagt per gezin €50,- per jaar. Inning zal bij de contributie uitgevoerd worden en bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap naar rato van deelname terug gestort worden.

 

De vrijwilligersbijdrage is terug te verdienen door:

  • 2 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel (+/- 4 uur) op vastgestelde onderhoudsdagen (we zullen proberen max. 6 dagen per jaar in te plannen), of
  • 1 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel op vastgestelde onderhoudsdag én minimaal één keer te assisteren als vrijwilliger op bijv. een wedstrijddag.
  • Vrijwilligers (bijv. bestuur, trainers en wedstrijdorganisatie) welke gedurende het gehele jaar verplichtingen aan gaan met de vereniging zullen vrijgesteld worden van vrijwilligersbijdrage.
  • Alle hulp is welkom, ook tijdens trainingen en buiten de bovenstaande punten. Het bestuur kan altijd i.o.m. betreffende ouder/rijder afwijkende afspraken maken.  

Verder staat het bestuur open voor nieuwe ideeen, dus wil je iets organiseren?

  !! LEUK !! 

  !!! KOM ER MEE naar het bestuur !!!

Download hier het inschrijfformulier.

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.