Lid worden

Als je lid wilt worden van fietscross club FCC Nuland dan graag de volgende documenten versturen naar ledenadministratie@fccnuland.nl

  • Het volledig ingevuldeinschrijfformulier
  • Een veilige kopie van je legitimatie- of ID-bewijs. Juistheid van aanleveren is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Klik hier voor enkele tips over een veilige kopie.

Zonder deze formulieren kunnen we je niet inschrijven. 

Kosten

Lidmaatschap: 

De kosten van een lidmaatschap bij FCC Nuland is opgebouwd uit verschillende delen.

  1. Contributie
  2. Licentiekosten
  3. Vrijwilligersbijdrage
  4. Korting en vrijstellingen

Hieronder worden deze componenten verder toegelicht.

Contributie

Voor 2024 bedraagt de clubcontributie €100,- per lid. 

Korting

Per extra lid uit hetzelfde gezin krijg je € 5 korting.

Licenties

Iedere rijder moet naast het clublidmaatschap aangesloten worden bij minimaal één bond (NFF of KNWU). Beide mag ook. Verdere info over de bonden vind je op onze site.

 

NFF/ KNWU

Wil je een licentie bij de NFF, dan betaal je in 2024 €10,- extra.
Wil je een lidmaatschap bij de KNWU, dan betaal je in 2024 €14,- extra. Additionele KNWU licenties dien je zelf af te sluiten bij de KNWU. Daarvoor kun je de website op https://mijn.knwu.nl gebruiken.


Licentiekosten die via FCC Nuland lopen worden tegelijk met je clubcontributie geïncasseerd en draagt FCC Nuland volledig af aan KNWU en/of NFF.

 

Trainingslid: 

Ook bestaat de mogelijkheid om trainingslid te worden. Voorwaarde is wel dat je een licentie bij de NFF of KNWU hebt via een andere club. Voor een Trainingslidmaatschap gelden dezelfde voorwaarden als een clubrijder. 

 

Vrijwilligersbijdrage: 

Vrijwilligersbijdrage geldt voor alle lidmaatschappen en bedraagt per gezin €50,- per jaar. Inning zal bij de contributie uitgevoerd worden.

 

De vrijwilligersbijdrage is terug te verdienen door:

  • 2 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel (+/- 4 uur) op vastgestelde onderhoudsdagen (we zullen proberen maximaal 6 dagen per jaar in te plannen), of eventueel tijdens de trainingen onderhoud te plegen.
  • 1 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel op vastgestelde onderhoudsdag én minimaal één keer te assisteren als vrijwilliger op bijv. een wedstrijddag.

Vrijwilligers (bijv. bestuur, trainers en wedstrijdorganisatie) welke gedurende het gehele jaar verplichtingen aan gaan met de vereniging zullen vrijgesteld worden van vrijwilligersbijdrage.

 

Alle hulp is welkom, ook tijdens trainingen en buiten de bovenstaande punten. Het bestuur kan altijd in overleg met de betreffende ouder/rijder afwijkende afspraken maken.  

 

Beëindiging

Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, doch uiterlijk vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij de ledenadministratie@fccnuland.nl

 

Download hier het inschrijfformulier. 

Facebook
Instagram

Deze website wil gebruik maken van cookies.