Lidworden

Lid worden / Inschrijven

 

Als je lid wilt worden van fietscross club FCC Nuland dan graag het volgende inleveren bij een ledenadministratie@fccnuland.nl :

Het ingevulde inschrijfformulier samen met;
een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens;
of een kopie van je legitimatiebewijs;
of het formulier “Kennisgeving sofinummer” van de belastingdienst.
Incasso machtiging
Zonder deze  formulieren  kunnen we je niet inschrijven.

Na inschrijving ontvangen je van ons de volgende documenten:
Een formulier om je eerste clubshirt te bestellen;
Je toegekende NFF nummer voor op je stuurbord(en) en zijnummerborden

 

Contributie

Voor 2017 bedraagt de clubcontributie € 85  per lid. (contributie 2018 wordt vastgesteld in de ledenvergadering najaar 2017)

Iedere rijder moet naast het clublidmaatschap aangesloten worden bij min. 1 bond (NFF of KNWU). Verdere info over de bonden vind je op onze site.
Wil je een licentie bij de NFF betaal je € 10  extra.
Wil je een basislidmaatschap bij de KNWU betaal je € 11,50 extra.
Beide mag ook. Deze kosten worden tegelijk met je clubcontributie geïncasseerd en draagt FCC Nuland volledig af aan KNWU en/of NFF .

Ook bestaat de mogelijkheid om trainingslid te worden. Voorwaarde is wel dat je een licentie bij de NFF of KNWU hebt via een andere club. Als trainingslid betaal je in 2017 € 85 en eenmalige inschrijfkosten € 40  per lid.
FCC Nuland int de contributie, via automatisch incasso. Dit zal telkens in de derde week van januari plaatsvinden. (voor nieuwe leden in het eerstvolgende kwartaal)
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, doch uiterlijk vóór 1 december bij de ledenadministratie@fccnuland.nl .

 

Korting
Per extra lid uit hetzelfde gezin krijg je € 5  korting.
Je betaald dus voor 2 rijders uit een gezin € 160,-- en voor 3 rijders uit een gezin € 240,-- aan clubcontributie.

Mocht je zelf niet fietsen maar FCC Nuland een warm hart toedragen kun je voor € 85  per jaar ook steunend lid worden.

 

Vrijwilligers bijdrage

Vrijwilligers bijdrage bedraagt per gezin €50,- per jaar, welke terug te verdienen is, door:

2 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel (+/- 4 uur) op vastgestelde onderhoudsdagen (we zullen proberen max. 6 dagen per jaar in te plannen) of
1 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel op vastgestelde onderhoud dag én minimaal één keer te assisteren als vrijwilliger op bijv. een wedstrijddag.
Inning zal bij de contributie uitgevoerd worden en bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap naar rato van deelname terug gestort worden.

Download hier het inschrijfformulier.

Facebook
Twitter